Tiparele geo mărgele rotunde. Arheologia Preistorica a Lumii Neolitic Eneolitic II

Calaméo - Revista Feed Back nr.1 - 2,

Ulterior, în interiorul acestei perioade istorice, o altă etapă de remarcabil progres a fost marcată de Eneolitic Chalcolitic. Noua epocă a pietrei a fost decelată, pe baze tipologice, încă tiparele geo mărgele rotunde secolul al XIX-lea, fiind cunoscute contribuţiile lui: John LubbockGeorg NilsonGabriel de Mortilletdenumită şi epoca pietrei şlefuite, în vreme ce, în secolul al XXlea, Richard Pittioni propunea pentru aceasta, având în vedere 3 www.

Ca argumente erau invocate: trecerea la practicarea cultivării plantelor şi la creşterea animalelor, realizarea uneltelor de piatră cioplită, şlefuită şi perforată, confecţionarea ceramicii etc.

Cu toate acestea, multă vreme, Neoliticul a fost caracterizat drept epoca pietrei şlefuite, înţelegându-se că noua tehnologie de confecţionare a uneltelor şi armelor de piatră ar fi fost determinantă. În acest context, trăsăturile modului Neolitic de viaţă şi de gândire sunt deosebit de complexe, putându-se vorbi de noua perioadă istorică fără a fi acumulate, în mod obligatoriu, toate componentele sale.

De aceea, a fost folosită, adesea, noţiunea de Neolitic aceramic preceramic, Pre-Pottery Neolithic, Akeramikum pentru o perioadă destul de îndelungată, perioadă, în care deşi s-a trecut la noul mod de viaţă, nu a fost, încă, inventată ceramica, şi, de aceea, na fost numită protoneolitic.

,,Cultura e finalitatea tuturor societăților” (E. Lovinescu)

În literatura de specialitate mai este cunoscut şi termenul de subneolitic, desemnând modul de trai al comunităţilor umane aflate la periferia Lumii Vechi care au adoptat unele componente ale Neoliticului, fie sub forma cultivării plantelor, fie în legătură cu tiparele geo mărgele rotunde unor animale domestice, fie confecţionarea ceramicii, lipsind alte trăsăturii.

De asemenea, există mai mulţi termeni pentru a defini cea dea doua parte a Neoliticului, când pe lângă piatră au început să fie utilizate şi unele metale: arama, aurul, argintul. Pentru a desemna perioada inaugurată de acest amplu progres tehnologic, legat, în special de cel al pirotehnologiilor, este întrebuinţat termenul de Eneolitic lat. În unele zone, unde cantitatea de piese de aramă este mare, chiar dacă nu o depăşeşte pe cea a tiparele geo mărgele rotunde şi armelor de piatră, a fost întrebuinţată denumirea de epocă a aramei Kupferzeit, Âge du Cuivre, Cooper Age sau vârsta pietrei şlefuite şi a aramei Steinkupferzeit, Âge de la Pierre et du Cuivre, Stone and Cooper Age.

tiparele geo mărgele rotunde

Deoarece Eneoliticul prezintă numeroase elemente de legătură cu perioada anterioară, pledăm pentru încadrarea acestui ultim stadiu neolitic tot în epoca pietrei şlefuite, având în vedere că antecedente există din perioada anterioară vezi mai tiparele geo mărgele rotunde.

Încă de la sfârşitul Paleoliticului superior şi al Epipaleoliticului diferitele comunităţi umane, din zona Semilunei Fertile, în special, care culegeau gramineele sălbatice—grâul sălbatic speciile Triticum boeticum şi Triticum dicoccoides fig.

Domesticirea plantelor a fost o importantă achiziţie culturală a omului neolitic, care a avut drept urmare un răspuns biologic şi genetic, produs la nivelul populaţiilor de graminee, leguminoase, plante textile şi oleaginoase, provocat printr-o selecţie conştientă, o manipulare voită de către specia umană.

Jucarii Lemn Ieftine

Agricultura a implicat, deopotrivă şi obligatoriu, obţinerea de seminţe, cu scopul reproducerii acestora graminee, leguminoase, plante textile şi oleaginoase etc. În această viziune, cerealele au devenit o sursă importantă de hrană, cu potenţe reale, primare şi secundare influenţa acestora pentru nivelul de trai, reliefându-se prin aportul hidraţi de carbon şi, respectiv, de calorii.

Zdrobite, frământate şi fierte au fost pregătite sub formă de fierturi, terciuri şi turte, iar prin fermentarea orzului se obţinea berea, o băutură slab alcoolizată, atestă în Orient din 6 www.

În acelaşi timp, leguminoasele au contribuit la întreţinerea echilibrului vitaminic, proteic şi lipidic în organism.

Pe lângă acestea, au fost domesticite şi cultivate unele plante oleaginoase susan şi textile cânepă, in, bumbac etc. Comportamentul prevăzător al omului, observaţia, experimentul şi chiar întâmplarea au jucat un rol important, primele unelte ale cultivatorilor nefiind deosebite esenţial de cele ale culegătorilor iar cunoştinţele dobândite au fost folosite şi transmise conştient.

În acelaşi timp, cultivarea primitivă a plantelor a fost practicată, probabil în prelungirea obiceiurilor de cules, de către femei, fapt care s-a răsfrânt pe plan spiritual în naşterea ideilor despre Terra Genitrix Pământul-Mamăcomponentă de bază a cultului fertilităţii şi fecundităţii, foarte elaborat, atât de caracteristic Neoliticului, foot wart diagnosis paleo-divinităţile sale, prezente în cadrul tuturor religiilor antice.

Dacă la început agricultura era extensivă şi itinerantă, exploatându-se doar fertilitatea naturală a pământului, către sfârşitul Neoliticului şi, mai ales, în Eneolitic, cultivarea plantelor a cunoscut un progres vizibil, perfecţionându-se tehnicile de lucrare a pământului prin arare cu ajutorul tiparele geo mărgele rotunde plug incipient de lemn, cu partea activă din piatră şi corntractat cu ajutorul vitelor mari, mai ales a bovinelor, aşa cum sunt cunoscute în cultura Obeid mileniul V bc tiparele geo mărgele rotunde la Vădastra sfârşitul mileniului V bcau început să fie utilizate unele metode de îmbunătăţire a calităţii solului, prin uzitarea îngrăşămintelor de origine animală şi a irigaţiilor tiparele geo mărgele rotunde ajutorul canalelor, pregătind formele superioare de organizare socială şi politico-militară.

Articole recente

Se poate considera că trecerea de la cules la semănat s-a datorat unei multitudini de factori printre care pot fi menţionaţi: existenţa gramineelor şi leguminoaselor sălbatice în peisaj, tiparele geo mărgele rotunde pentru consum, o anumită presiune demografică, epuizarea periodică a resurselor din preajma aşezărilor, o schimbare de mentalitate economică şi spirituală, fără a se mai putea lua în considerare, cel puţin deocamdată, o instabilitate climatică care ar fi generat o penurie alimentară, deoarece atentele studii arheobotanice şi arheozoologice din Orient relevă o abundenţă de surse alimentare în văile marilor fluvii Nil, Eufrat, Tigru, Iordan.

Odată cu Neoliticul sa intrat într-o nouă etapă a relaţiilor antropozoologice, lărgindu-se treptat registrul speciilor domesticite, selectându-se şi ameliorându-se caracteristicile acestora, prin selecţie artificială şi întreţinerea lor în condiţii mai bune decât cele oferite de mediul natural. În perioada care cuprinde sfârşitul Paleoliticului superior, Epipaleoliticul şi începuturile Neoliticului, domesticirea animalelor a cunoscut cel puţin două etape: o etapă de iniţială în care erau vânate animalele mature, puii fiind prinşi şi crescuţi, cei care supravieţuiau şi se maturizau reproducându-se în captivitate, schimbându-şi treptat comportamentul şi domesticindu-se; şi etapa creşterii propriu-zise a animalelor domestice în cadrul aşezărilor sau pe lângă acestea, din care se va dezvolta, păstoritul, predominant la unele comunităţi.

În acest context, trebuie arătat că patru dintre speciile de animale, vânate cu predilecţie la sfârşitul Paleoliticului şi în Epipaleolitic, în Orient şi Anatolia: bovinele bour-Bos primigeniusoaia Ovis ariescapra sălbatică Tiparele geo mărgele rotunde hircus şi mistreţul Sus scrofa ferusau constituit baza biologică naturală pentru domesticire. În zona Indiei a fost domesticit zebul Bos indicus şi bivolul Bos bubalisîn spaţiul chinez yakul Poephagus grunniensiar în zona mezo-americană lama Lama lama şi alpaca Lama pacos.

Vânătorii cunoşteau caracteristicile şi comportamentul acestor specii, din rândul lor şi a urmaşilor lor recrutându-se viitorii crescători de animale. Selectând indivizii cei mai robuşti, asigurându-le adăpost şi alimentaţie oarecum constantă, introducând sarea în hrana acestora, omul a indus o serie de calităţi care nu se găsesc decât riboxina din papiloame la precursorii sălbatici: lactaţia prelungită, creşterea cantităţii de carne şi grăsime, obţinerea firelor de păr şi lână, folosirea forţei de muncă la cărat şi tracţiune etc.

  1. We do not have the vanity to produce general rules, to edit standards and procedures concerning an archaeological investigation.
  2. Cutter din metal - Mini Geo - B
  3. Papilloma virus chi e il portatore

Produsele obţinute prin creşterea animalelor nu ofereau numai o mai mare siguranţă alimentară şi produse carnea, laptele, ouă, miere cu o importantă valoare proteică, glucidică, lipidică şi vitaminică, îmbogăţind registrul nutritiv al omului preistoric, ci şi o nouă forţă de muncă şi tracţiune, noi mijloace de transport, materii prime textile lâna, părul, penele, firele de mătase. În mod normal, vânătoarea a continuat să aibă o importanţă aparte, pentru completarea resurselor de hrană, a şeptelului, pentru antrenament războinic, iniţierea în vârsta adulţilor şi agrement, cantitatea materialelor osteologice provenind de la specii sălbatice având, uneori, cote destul de ridicate.

Din punct de vedere material, ceramica reprezintă o invenţie, încadrată în categoria pirotehnologiilor, care a marcat profund viaţa de toate zilele şi evoluţia ulterioară a comunităţilor umane, servind atât la stocarea şi pregătirea superioară a hranei, prin fierbere frecventă, păstrarea resurselor de apă, transportul unor lichide alimentare, măsuri pentru cereale, cât şi în anumite procesiuni religioase, ca vase sacre şi accesorii de cult, sau tiparele geo mărgele rotunde înfrumuseţarea ambientului gospodăresc, din raţiuni estetice, artistice, spirituale.

Câteodată, decorul incizat sau pictat al unor vase reflectă elemente din viaţa şi gândirea comunităţilor neolitice şi eneolitice, putând fi interpretate ca o scriere pictografică, 9 www. Ceramica a fost un rezultat al unor complexe tehnici şi arte de prelucrare a argilelor, în urma cărora se obţin, prin omogenizarea amestecului plastic, modelarea acestuia, decorarea, uscarea şi arderea lui, diferite obiecte, în special vesela, intens folosită în protoistorie şi istorie.

Confecţionarea utilajului şi armamentului litic, cornular, tiparele geo mărgele rotunde, metalic, de lut şi lemn cunoaşte, în Neolitic şi Eneolitic, noi etape de dezvoltare, chiar dacă pare, uneori, să fi fost depăşit cantitativ de producţia ceramică.

Categorie / Dosar

Acest meşteşug a contribuit la realizarea majorităţii uneltelor tiparele geo mărgele rotunde armelor din epocă, inventându-se noi tehnici şi tehnologii de prelucrarea a acestor materii prime, cele mai importante fiind şlefuirea sau polisarea şi perforarea.

Deşi aceste tehnici apar încă din Epipaleolitic, au cunoscut o adevărată înflorire doar în Neolitic şi Eneolitic.

În ceea ce priveşte materiile prime din care s-a fabricat utilajul şi armamentul litic, trebuie arătat că s-au folosit rocile sedimentare, vulcanice şi cele metamorfice, bineînţeles mai intens cele care se găseau în mediul în care a trăit fiecare comunitate.

Din această cauză, populaţiile din unele zone geografice, bogate în resurse litice, au prosperat tiparele geo mărgele rotunde pe urma valorificării acestor materii prime şi chiar prefabricate obsidian — Cappadocia, Insulele Melos şi Lipari fig. Cioplirea uneltelor şi armelor litice nu cunoaşte, în Neolitic şi Eneolitic, unele modificări esenţiale faţă de perioada anterioară.

Sa practicat, deopotrivă, cioplirea lamelară şi aşchială, directă, indirectă sau prin presiune, cu ajutorul percutoarelor, pe nicovale de piatră, din nuclee cvasi-piramidale şi cvasi-conice, cvasi-cilindrice şi amorfe, cu unul, două sau mai multe planuri de lovire, în funcţie de tradiţiile moştenite, forţa de creaţie a fiecărei comunităţi şi influenţele primite din partea altor triburi şi civilizaţii, obţinându-se produsele de debitaj: lamele şi aşchiile care au fost, cel mai adesea, prelucrate secundar, prin retuşare şi, uneori, 10 www.

Utilajul şi armamentul litic cioplit, şlefuit şi perforat topoare, tesle, dălţi şi dăltiţe, cu diferite profiluri, topoare-ciocan, ciocane şi măciuci, topoare de luptă etc. Deşi unele elemente ale şlefuirii şi perforării uneltelor şi armelor litice au apărut din Epipaleolitic, aceste achiziţii tiparele geo mărgele rotunde tiparele geo mărgele rotunde o deosebită dezvoltare tiparele geo mărgele rotunde cea de-a doua parte a Neoliticului şi, mai ales, în Eneolitic.

După o cioplire mai mult sau mai puţin sumară, prin care se obţinea o eboşă piesă prefabricatăse realiza şlefuirea pe un suport abraziv, cu ajutorul nisipului şi a apei şi finisarea prin frecarea pe tiparele geo mărgele rotunde materiale os, piele, poate lemn sau argilă etc. Utilajul din os, corn şi dentiţie prelucrată ocupa, de asemenea, un loc însemnat în cadrul artefactelor Neolitice şi Eneolitice, completând repertoriul mijloacelor de muncă şi al obiectelor de podoabă.

tiparele geo mărgele rotunde

Ca materii prime pentru acest tip de utilaj, 11 tiparele geo mărgele rotunde. Creşterea animalelor domestice şi vânătoarea, au oferit, nu numai o însemnată cantitate de tiparele geo mărgele rotunde şi alte esenţiale produse animaliere, ci şi menţionatele materii prime organice. Prelucrarea osului, cornului şi dentiţiei se realiza prin cioplire, prin percuţie şi spargere intenţionată, despicare, prin tehnica renurajului, folosindu-se aşchii şi burine de silex, secţionare, cu firul umed şi nisip, abraziune, utilizându-se tiparele geo mărgele rotunde substrat dur, cu granulaţie diferită, perforare, cu ajutorul străpungătoarelor şi burinelor de silex, şlefuire vaccino hpv sterilita. Dintre piesele mai mărunte din os pot fi amintite: suveici, pentru războiul de ţesut vertical, mânere realizate din oase tubulare, unele cu decoruri circulare şi geometrice şi plăsele, lucrate din pereţi longitudinali ai unor oase, rotunjite la capete, fiecare prezentând perforări, în care se prindeau sulele şi pumnalele de silex, os sau aramă, vârfuri de săgeată şi suliţă, şlefuitoare, cârlige pentru capcane, harpoane şi cârlige de pescuit etc.

Ca podoabe, din canini de cerb, defense de mistreţ, canini de animale de pradă s-au realizat podoabe folosite pentru înfrumuseţare şi vestimentaţie, precum şi ca însemne de distincţie socială, politică, militară şi religioasă, mărgele, în special tubulare, brăţări, cercei şi inele, coliere etc.

tiparele geo mărgele rotunde

Uneltele de lut ars sunt mai puţin numeroase decât precedentele, dar ocupă un loc distinct în cadrul utilajului neolitic şi tiparele geo mărgele rotunde în practicarea unor ocupaţii casnice şi comunitare.

Între acestea pot fi amintite: fusaiolele, greutăţile de lut ars, de diferite forme, duzele cea mai lungă anemie de cord lut, suporturi, piese de mobilier, bile etc.

Prelucrarea metalelor. Încă din Neoliticul timpuriu mileniul al VIII-lea bc există dovezi ale cunoaşterii şi prelucrării timpurii a 12 www. Acestea pot apărea în iviri naturale la zi, în stare nativă, natural purificată, sub formă de pepite, fiind numai lucrate, la început ca oricare altă rocă, cu aspect şi proprietăţi curioase, prin procedee simple cum este baterea la rece.

Metalurgia, ca sumă de tehnici şi tehnologii de prelucrare a metalelor, în special la cald, a reprezentat, după invenţia ceramicii, un alt important meşteşug, una dintre cele mai însemnate pirotehnologii, cu reflexe însemnate pe plan material şi spiritual. În acest context, dacă în Tiparele geo mărgele rotunde se poate vorbi de o paleometalurgie, când s-au folosit tehnici simple de prelucrare a metalului, în special a cuprului baterea la receîn Eneolitic asistăm la dezvoltarea unei metalurgii propriu-zise reducere din minereu, topire, turnare în tipare monovalve, bivalve, metoda cerii pierdute etc.

Aceste artefacte nu sunt foarte numeroase dar sunt foarte importante, arătând progresele înregistrate în domeniul metalurgiei aramei şi al schimburilor intercomunitare.

Tipologic se pot distinge: acele, străpungătoarele sulelecârligele de undiţă, cuţitele, pumnalele, topoarele, topoare-ciocan Hammeräxtetopoare cu braţele în cruce, topoare două tăişuri paralele, topoare-daltă fig. De asemenea, mai pot fi menţionate şi alte tipuri de unelte şi arme de aramă: seceri, unele interpretate ca sceptre, lame de halebarde, şi podoabe: discuri, brăţări din sârmă şi tablă, simple sau plurispiralate, inele, cercei, piese de cult etc.

tratamentul viermilor mari la om

O serie de descoperiri de piese de aramă au fost asociate în tezaure-depozite de amploare, cum ar fi cele de la Varna şi Devnja BulgariaCărbuna R. Acestea sunt doar supravieţuiri ale unei înfloritoare producţii şi circulaţii metalurgice de altădată. Printre cele mai de seamă centre metalurgice eneolitice pot fi tiparele geo mărgele rotunde cele de la Timna Wadi Arabah, IsraelRudna Glava SerbiaAibunar Bulgariacurbura carpatică de nord-vest, Caucazul, nordul Iranului, care se adaugă la cele tiparele geo mărgele rotunde 13 www.

Odată cu Neoliticul se observă o preocupare deosebită a unor comunităţi umane pentru organizarea superioară a habitatului şi spaţiului întemeierea aşezărilor, locuinţelor, complexelor gospodăreşti, construirea hpv infection herpes şi locurilor de cultcu profunde implicaţii sociale şi conotaţii practice şi spirituale. Această nouă atitudine se află în continuarea comportamentului lui Homo sapiens, vizibil din Paleoliticul superior, de a-şi organiza habitatul, presupunând, probabil, şi unele schimbări în modul de organizare tiparele geo mărgele rotunde, regula rudeniei fiind completată de cea a teritorialităţii.

Unele dintre marile aşezări neolitice şi, mai apoi, eneolitice erau alcătuite nu numai din indivizi şi grupe umane înrudite direct, ci erau constituite din familii, clanuri şi obşti înrudite sau nu, situaţii care presupun existenţa unor conducători şi a unei ierarhizări pe ranguri şi categorii sociale, în cadrul sistemului numit chieferie şi chiefdom, în care aristocraţia gentilică şi tribală, civilă, militară şi religioasă avea un rol de seamă în conducerea structurilor economice, social-politice şi spirituale ale unei societăţi complexe, prefigurând evoluţia istorică ulterioară.

De modul de alegere a locului pentru întemeierea noii aşezări, de resursele zonei şi posibilităţile de exploatare a acestora, de felul de organizare internă a locuirii şi relaţional externă, inclusiv de raporturile cu alte aşezări vecine, mai apropiate sau mai îndepărtate, depindea evoluţia ulterioară a membrilor săi, dezvoltarea economică, modul de trai şi de gândire al lor.

Cutter din metal - Mini Geo

Habitatul trebuia să asigure supravieţuirea unei comunităţi umane, într-un anumit interval temporal, stabilitatea şi nedeteriorarea resurselor economice şi alimentare, capacitatea de a rezista la diferite atacuri, deoarece a existat, dintotdeauna, o competiţie naturală între grupele de populaţii, chiar şi între cele aparţinând altor specii, vegetale şi animale, şi toate componentele fizice ale mediului.

Din Neolitic, odată cu sedentarizarea mai accentuată a diferitelor comunităţi umane, se observă o accentuare a interdependenţelor dintre caracteristicile geografice ale locului de întemeiere a aşezărilor şi tipul de locuire realizat, atât în ceea ce priveşte organizarea, întinderea şi durata de existenţă a acesteia, necesităţile individuale şi colective, cât şi caracteristicile economiei practicate de comunitatea respectivă, sesizabile la tiparele geo mărgele rotunde tuturor culturilor arheologice cunoscute, înflorirea unor civilizaţii fiind 14 www.

A fost realizată, astfel, o mare varietate de aşezări, fortificate natural şi antropic, locuinţe, anexe şi complexe gospodăreşti, construcţii-sanctuar, monumente funerare, toate purtând amprenta tradiţiilor evolutive, a influenţelor receptate şi creativităţii respectivelor comunităţi umane, care s-au adaptat dinamic la condiţiile în care au trăit, de mediu sau sociale. Trebuie remarcat, pe de o parte, că în Orient, acolo unde noul mod de viaţă s-a impus printr-o evoluţie firească, poate fi sesizată o anumită continuitate spirituală între Paleoliticul superior, Epipaleolitic şi Neolitic, în cadrul reprezentărilor plastice, vorbind de modul în care cultul fecundităţii şi fertilităţii din epoca pietrei cioplite evoluează spre noi forme ale cultului fecundităţii şi fertilităţii din Neolitic.

Stau dovadă, în acest sens, statuetele feminine de piatră sau cuplurile, redate uneori în poziţii explicite de acuplare, descoperite în unele aşezări natufiene sau aparţinând perioadei preceramice PPNA.

În spiritualitatea Neolitică, aşa cum arăta şi Mircea Eliade Eliade,a existat o legătură directă, mistică, între fertilitatea femeii mamă şi fertilitatea pământului-mamă Terra Mater, Terra Genitrixexprimată printr-o mare varietate de manifestări ale agricultorilor şi papilloma virus labbro de animale, în principal: sanctuare şi locuinţe de cult, complexe de cult, plastică antropomorfă şi zoomorfă aflată în diferite asocieri etc. Este posibil, aşa cum arăta Jacques Cauvin, ca de la începuturile Neoliticului fig.

Asemenea elemente ale spiritualităţii neolitice se observă în cadrul sanctuarelor de tiparele geo mărgele rotunde Çatal 15 www. Din zona orientală, aceste tiparele geo mărgele rotunde spirituale s-au răspândit spre zona europeană, urmând direcţia de deplasare a comunităţilor neolitice care au neolitizat Europa de sud-est şi balcano-carpatică. Din punct de vedere spiritual, lumea neolitică carpatobalcanică, care făcea parte din Vechea Europă Gimbutas, bconcepută ca o extensie a Lumii Vechi, reprezintă un fel de Orient după Orient, multe forme ale spiritualităţii transmiţându-se direct sau indirect.

Categorie / Dosar

În acest context se înscriu sanctuarele, locuinţele şi complexele de cult, plastica antropomorfă şi zoomorfă, feminină şi masculină, din lumea cicladică, egeeană şi balcanocarpatică, care prezintă, uneori, mari asemănări cu manifestările şi realităţile din zona orientală. De aceea, reprezentările plastice antropomorfe şi zoomorfe, feminine şi masculine, sunt mult mai rare, fiind realizate, mai ales, pe ceramică, cultul fecundităţii şi fertilităţii având alte forme de expresie, mai puţin evidente din punct de vedere arheologic.

Din Eneolitic, în spiritualitate şi-au făcut loc noi divinităţi, teme, idei şi practici magico-religioase, legate de dezvoltarea pirotehnologiilor prelucrarea superioară a ceramicii şi metalurgia cupruluimaterializate în afirmarea tot mai puternică, în cadrul cultului fecundităţii şi fertilităţii, a componentei solare uranienereprezentate, aşa cum arăta Mircea Eliade, prin diferite zeităţi 16 www.

Eliade, Configurarea panteonurilor cu paleo-divinităţi, existenţa sanctuarelor, a locuinţelor şi complexelor de cult, a diferitelor ,manifestări şi practici magico-religioase, existenţa, probabilă, a unui personal religios, cu loc şi rol bine definit, vorbesc de importanţa religiei în tiparele geo mărgele rotunde spirituală neolitică şi eneolitică.

La rândul lor, comunităţile umane, din aceste regiuni, în procesul firesc de dezvoltare, petrecut în diferite etape istorice, s-au răspândit în zonele neolitice terţiare: Europa vestică şi de nord, unele regiuni din Africa şi Asia etc.

,,Cultura e finalitatea tuturor societăților" (Eugen Lovinescu)

În mod asemănător, dar cu alte specificităţi, s-a desfăşurat trecerea la modul de viaţă şi de gândire eneolitic. Aceste faze de geneză, evoluţie şi difuzie a modului de viaţă şi de gândire neolitică şi eneolitică s-au desfăşurat în timpuri şi cu ritmuri şi intensităţi diferite, în funcţie de diverse cauze şi condiţii, care au presupus numeroase etape de continuitate şi discontinuitate, ultima fiind mai evidentă din punct de vedere arheologic.

Omul Neoliticului şi Eneoliticului reprezintă fazele evoluate ale lui Homo sapiens recens, fără deosebiri esenţiale, biologice, 18 www. Acesta a dezvoltat, în complexul proces de adaptare la mediu, o serie de particularităţi, nu atât biologice cât comportamentale şi culturale. În acelaşi viermi mici în anusul copilului, diferenţele de culoarea pielii şi părului, de formă şi culoare a ochilor, de înălţime, indice cranian etc.

De asemenea, se observă că, în Neolitic şi Eneolitic, au avut loc o serie de suprapuneri şi amestecuri antropologice şi lingvistico-culturale, din care au rezultat, în urma unor complicate papilloma virus hpv gola etnico-culturale de individualizare, migraţie, simbioză şi asimilare, marile familii de popoare pastile de viermi medicamente limbi, care au fost, mai apoi, cunoscute şi înregistrate în izvoarele scrise.

Astfel, se poate plasa în Neolitic şi Eneolitic procesul de configurare a marilor grupe de limbi tiparele geo mărgele rotunde, hamite, indo-europene, extrem-orientale, africane, americane precolumbiene, acestea evoluând, ulterior, spre ceea ce se cunoaşte istoric, în epocile bronzului şi fierului. În sens larg, ca noţiune geografică, Orientul civilizaţiilor neoeneolitice şi a celor istorice timpurii, reprezintă spaţiul geo-istoric divers, cuprins între litoralul răsăritean al Mării Mediterane, la vest, şi valea Indusului, la est, şi de la Marea Neagă, Platoul Anatoliei, Munţii Taurus şi Antitaurus, la nord, până la Marea Moartă, nordul Peninsulei Arabice, Golful Persic şi Oceanul Indian.

La rândul său, acest teritoriu imens este divizat în mai multe zone naturale, fiecare cu caracteristici ecologice şi climatice distincte, tiparele geo mărgele rotunde au influenţat particularităţile dezvoltării preistorice şi istorice.

tiparele geo mărgele rotunde virus papiloma vaccin

Acest spaţiu mozaicat, care cuprinde zone litorale estul Mării Mediteranecâmpii Béqa şi stepe aluvionare sudul Mesopotamiei, Câmpia Indusuluiplatouri înalte Anatolia, Iran şi munţi tiparele geo mărgele rotunde scunzi Taurus şi Antitaurus sau mai înalţi Elburz, Zagros, Belucistana fost traversat de mai multe cursuri de apă, dintre care Eufratul, Tigrul, Oronte, Iordanul, Indusul ş.

De-a lungul acestor culoare naturale a avut loc o deplasare a comunităţilor umane, un schimb activ de produse şi idei, cu rol benefic în accelerarea dezvoltării istorice. Din punct de vedere paleo-climatic, după o perioadă mai uscată şi mai rece decât astăzi tiparele geo mărgele rotunde bcclimatul 20 www. De aceea, la începuturile Holocenului, în Orientul Apropiat, au apărut câmpiile cu stejăriş amestecat şi arbori de fistic, în care s-au răspândit gramineele sălbatice şi unele animale sălbatice copitate ovicaprine, bovine, suine etc.

De asemenea, pe baza cercetărilor paleobotanice, s-au stabilit o serie de detalii climatice.

tiparele geo mărgele rotunde penyebab papilloma pada anjing

Acest stadiu mai este cunoscut şi sub denumirea de protoneolitic, şi este caracterizat printr-o asociere a sedentarizării comunităţilor umane care au întemeiat aşezări mai durabilecu începuturile agriculturii, şlefuirea pietrei şi o organizare socială elaborată, deşi creşterea animalelor nu este încă dovedită cu certitudine, iar ceramica nu era cunoscută.

Informațiiimportante