Prepararea preparatelor pentru studiul paraziților. Bacteriologie, virusologie, parazitologie

prepararea preparatelor pentru studiul paraziților

forum de medicamente parazitare pentru copii

Autonomie şi responsabilitate dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii; să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale; să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea prepararea preparatelor pentru studiul paraziților.

Interacţiune socială; ·            să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate; ·            să aibă sau să înveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă; ·            să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa; ·            să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

prepararea preparatelor pentru studiul paraziților

Dezvoltare personală şi profesională să aibă deschiderea către învăţarea pe tot prepararea preparatelor pentru studiul paraziților vieţii, să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale; să valorifice optim si creativ propriul potenţial în activităţile colective; prepararea preparatelor pentru studiul paraziților ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

Este vorba despre: Ÿ morfologia şi metabolismul microorganismelor; Ÿ acţiunea patogenă şi condiţionat patogenă; Ÿ mijloacele de apărare specifică şi nespecifică ale organismului; Ÿ eficienţa şi modul de acţiune a agenţilor antimicrobieni fizici, chimici şi biologici; Ÿ acţiunea chimioterapicelor asupra agenţilor infecţioşi; Ÿ imunoprofilaxia activă şi pasivă a bolilor infecţioase; -    La finalizarea disciplinei studentul a va fi capabil ă să-şi însuşească Ÿ morfologia şi biologia principalilor agenţi infecţioşi bacterieni, virali, parazitari şi fungici ca şi aspectele referitoare la relaţia microorganism-macroorganism; Ÿ date referitoare la răspunsul antiinfecţios nespecific şi specific; Ÿ noţiuni de profilaxie nespecifică şi specifică activă şi pasivă ; Ÿ elementele de microbiologie farmaceutică practică, controlul de calitate a produselor farmaceutice.

  1. Programa - disciplina Bacteriologie, virusologie, parazitologie
  2. Deparazitarea intestinală prin apifitoterapie

Bacteriologie generală. Structura celulei bacteriene: caracteristici; forma şi dimensiunile bacteriilor; componentele structurale ale celulei bacteriene. Diviziunea celulei bacteriene.

Paraziții Intestinali - Cea mai Simplă, Naturală și Eficientă Metodă de a Scăpa de Ei....

Sporul şi sporularea 2 C. Fiziologia bacteriană: constituţia chimică a bacteriilor; metabolismul bacterian. Acţiunea agenţilor biologici bacteriofagi asupra bacteriilor: structură, cicluri de evoluţie.

prepararea preparatelor pentru studiul paraziților

Genetică bacteriană. Caractere generale ale infecţiei: patogenie; aspecte clinice şi etape evolutive; efectele nocive; noţiuni de epidemiologie. Mecanismele de bază ale procesului infecţios: factorii de patogenitate bacteriană; factorii de apărare nespecifică a organismului împotriva agresiunii bacteriene.

prepararea preparatelor pentru studiul paraziților

Prepararea preparatelor pentru studiul paraziților de bază ale procesului infecţios: factorii de apărare specifică imună a organismului împotriva agresiunii bacteriene.

Imunoprofilaxia infecţioasă.

prepararea preparatelor pentru studiul paraziților

Chimioterapie antibacteriană: clasificarea antibioticelor şi chimioterapicelor; mecanisme de acţiune; rezistenţa microbiană la antibiotice. Bacteriologie specială. Principalele bacterii de interes medical: coci Gram pozitivi şi Gram negativi; Mycobacterium tuberculosis.

Come un vecchietto ro Grup funcțional: stabilizatori ai florei intestinale prepararea preparatelor pentru studiul paraziților it Non tornate più alla reggia! WikiMatrix it ordinare alla convenuta di risarcire le ricorrenti per l'importo provvisoriamente stabilito di EUR i danni subiti a seguito dell'inadempimento della convenuta di adempiere gli obblighi derivantile ai sensi della normativa comunitaria, per non aver fornito la risposta alla ricorrente, o, in subordine, quale conseguenza della decisione della Commissione europea D- maggiorato degli interessi applicabili, di qualsiasi natura essi siano, fintantoché non verrà effettuato un calcolo esatto e non sarà stato stabilito l'esatto importo ro La data de 18 iunieComisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că o mențiune de sănătate referitoare la Bimuno® GOS și reducerea disconfortului gastro-intestinal în conformitate cu articolul 13 alineatul 5 din Regulamentul CE nr.

Principalele bacterii de interes medical: bacili Gram pozitivi aerobi şi anaerobi şi bacili Gram negativi; Treponema pallidum. Virusologie generală: definiţie, clasificare şi morfologie virală;  interacţiuni virus-celulă gazdă; aspecte de patogenitate virală; răspunsul nespecific şi specific imun al gazdei faţă de infecţia virală; interferon; chimioterapie antivirală.

Caractere generale şi clasificarea paraziţilor.

simptomes papiloma

Principalii paraziţi uni- şi pluricelulari.

Informațiiimportante